maandag 31 maart 2014

Wat is Sportsponsoring?


 „Sportsponsoring is een overeenkomst waarbij de ene partij (de sponsor) geld en/of een op geld waardeerbare prestatie levert, waartegenover de andere partij (de gesponsorde) communicatie-mogelijkheden en/of andere door de sponsor gewenste zakelijke tegenprestaties levert, direct of indirect voortvloeiende uit de sportbeoefening" 
 (Goossens, I., Pauli, F., 1985, Sportsponsoring: handleiding voor  bedrijven & sportorganisaties, Kluwer, pg 16)
Er zijn 3 belangrijke begrippen om van sportsponsoring te spreken:


  1. een zakelijke overeenkomst
  2. de sponsor levert geld of een op geld waardeerbare prestatie  
  3. de gesponsorde verbindt zich om een tegenprestatie te leveren, direct of indirect voortvloeiende uit zijn sportbeoefening

Vragen of opmerkingen, mail naar walter.damico65@gmail.com


"onbekend is onbemind"


Lokale helden inzetten voor gerichte reclame van lokale ondernemers ...
Een lokale ondernemer heeft dikwijls niet het marketingbudget noch het personeel, om zich toe te leggen op een grootscheepse reclame campagne. Ook wordt er hard getwijfeld aan zo'n campagne, vooral aan het bereiken van de juiste potentiële klanten.

 Targetted Marketing  
 
"Met lokale sportsponsoring schiet je scherp in plaats van met hagel!"
U komt terecht bij uw potentiële klanten door gericht en frequent uw logo/product/naam in de picture te zetten. De kosten om van dit instrument gebruik te maken zijn een fractie van het inzetten van de klassieke reclame media. De service van SvSS waar u recht op heeft is de trajectbegeleiding van A-Z!

Vragen of opmerkingen mail naar walter.damico65@gmail.com

donderdag 27 maart 2014

Waarom sportsponsoring?


 
"Consument kritischer over reclame"
De consument heeft geen hoge dunk van reclame. Reclame werkt prijsverhogend, is misleidend, niet echt leuk, geeft geen betrouwbare informatie en er is vooral teveel van. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek onder duizend consumenten, dat Adformatie ter gelegenheid van haar dertigjarig bestaan liet uitvoeren door Intomart.

Terwijl de geest nog steeds voor het grootste gedeelte een mysterie is, weten we één ding zeker – hij wordt aangevallen. 
Er is duidelijk een 'overkill' aan reclame. 
 
Het fenomeen „advertising-clutter‟ heeft samen met de professionalisering van de sport ertoe geleid dat sportsponsoring recent als volwaardige instrument is opgenomen in de marketingcommunicatie.

Lokale en regionale sportsponsoring is een piste die te dikwijls oppervlakkig of helemaal niet wordt bewandeld.
Deze stelling wordt bovendien bevestigd door een intensieve studie bij meer dan 20.000 sportclubs van de Vlaamse sportadministratie BLOSO uit 2005 (De Standaard, 2005, 8 februari). Hieruit blijkt dat sponsoring slechts 14% van de inkomsten uitmaakt van het verenigingsbudget.
Voor individuele 'opkomende talenten' die niet deel uitmaken van het verenigingsbudget en lokale ondernemers zijn er zeker mogelijkheden om via sportsponsoring productief samen te werken. Deze mogelijkheden wordt door SvSS gefaciliteerd!

Vragen of opmerkingen, mail naar walter.damico65@gmail.com

woensdag 26 maart 2014

Wat is belangrijk voor u als ondernemer?


Waarom u als ondernemer gebruik wilt maken van SvSS?
U wilt meer winst
U wilt uw omzet verhogen
U wilt een groter marktaandeel
U wilt uw positieve imago vestigen of versterken
U wilt een platform voor het ontmoeten van relaties opzetten
U wilt meer naamsbekendheid voor uw producten & diensten 

A Thropy is Born...

      

Hoe kan SvSS u helpen uw doelstellingen te realiseren?

SvSS verzorgt frequente én gerichte lokale exposure
Door kosteneffectiever te werken dan met de klassieke reclame instrumenten
Door u periodiek ter controle relevante feedback te bezorgen
Door een complete service aan te bieden van A-Z

Vragen of opmerkingen stuur een mail naar walter.damico65@gmail.com